SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
1
0
0
6
1

 DANH MỤC

Danh mục dự án đề xuất Chủ Nhật, 12/07/2020, 10:25
Đề án kêu gọi vận động viện trợ  (09/10)
DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN KÊU GỌI VẬN ĐỘNG VIỆN TRỢ TỪ CÁC TỎ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI Đơn vị tính: Đồng STT TÊN ĐỀ ÁN Tổng ngân sách THÀNH PHỐ BẠC LIÊU 01 Tặng học bổng, phương tiện xe đạp, tập sách, viết cho học sinh nghèo hiếu học Trường Trung học ...
Dự án vận động tài trợ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2017  (01/06)
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU Số TT Tên dự án Cơ quan chủ quản Cơ quan thực hiện Địa điểm dự án Tổng ngân sách CẦU ĐƯỜNG 01 Duy tu, sữa chữa, nâng cấp tuyến đường GTNT Ban chấp hành Đoàn thanh niên TX.Giá Rai ...
Danh mục đề án xin viện trợ tại tỉnh Bạc Liêu  (15/05)
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐỀ XUẤT ĐANG CÓ NHU CẦU XIN TÀI TRỢ PHI CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU List of Proposals Calling for Non-Governmental Funding in Bac Lieu STT Order TÊN DỰ ÁN - NAME CƠ QUAN ĐỀ XUẤT Proposal writers ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN Place VỐN ĐẦU TƯ (1.000 VNĐ) Requested ...