SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
1
6
1
8
2

 Lịch công tác

Lịch công tác Thứ Tư, 12/08/2020, 08:01
Lịch làm việc của lãnh đạo Hội Hữu nghị (Tuần từ 16/7/2018 đến 20/7/2018)  (16/07)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HỘI HỮU NGHỊ NHÂN DÂN CÁC NƯỚC TỈNH BẠC LIÊU (Từ 16/7/2018 đến 20/7/2018) Thứ Ngày Chủ tịch LÊ HOÀNG MINH Phó Chủ tịch TRƯƠNG TẤN MƯỜI Phó Chủ tịch HUỲNH ẨN NHÌ THỨ HAI 16/7 Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại ...
Lịch làm việc của lãnh đạo Hội Hữu nghị (Tuần từ 09/7/2018 đến 13/7/2018)  (10/07)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HỘI HỮU NGHỊ NHÂN DÂN CÁC NƯỚC TỈNH BẠC LIÊU (Từ 09/7/2018 đến 13/7/2018) Thứ Ngày Chủ tịch LÊ HOÀNG MINH Phó Chủ tịch TRƯƠNG TẤN MƯỜI Phó Chủ tịch HUỲNH ẨN NHÌ THỨ HAI 09/7 Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc ...
Lịch làm việc của lãnh đạo Hội Hữu nghị (Tuần từ 02/7/2018 đến 06/7/2018)  (02/07)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HỘI HỮU NGHỊ NHÂN DÂN CÁC NƯỚC TỈNH BẠC LIÊU (Từ 02/7/2018 đến 06/7/2018) Thứ Ngày Chủ tịch LÊ HOÀNG MINH Phó Chủ tịch TRƯƠNG TẤN MƯỜI Phó Chủ tịch HUỲNH ẨN NHÌ THỨ HAI 02/7 Dự Hội nghị Mặt trận Làm việc tại cơ quan Làm việc tại ...
Lịch làm việc của lãnh đạo Hội Hữu nghị (Tuần từ 25/6/2018 đến 29/6/2018)  (26/06)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HỘI HỮU NGHỊ NHÂN DÂN CÁC NƯỚC TỈNH BẠC LIÊU (Từ 25/6/2018 đến 29/6/2018) Thứ Ngày Chủ tịch LÊ HOÀNG MINH Phó Chủ tịch TRƯƠNG TẤN MƯỜI Phó Chủ tịch HUỲNH ẨN NHÌ THỨ HAI 25/6 Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại ...
Lịch làm việc của lãnh đạo Hội Hữu nghị (Tuần từ 18/6/2018 đến 22/6/2018)  (18/06)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HỘI HỮU NGHỊ NHÂN DÂN CÁC NƯỚC TỈNH BẠC LIÊU (Từ 18/6/2018 đến 22/6/2018) Thứ Ngày Chủ tịch LÊ HOÀNG MINH Phó Chủ tịch TRƯƠNG TẤN MƯỜI Phó Chủ tịch HUỲNH ẨN NHÌ THỨ HAI 18/6 Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại ...
Lịch làm việc của lãnh đạo Hội Hữu nghị (Tuần từ 11/6/2018 đến 15/6/2018)  (12/06)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HỘI HỮU NGHỊ NHÂN DÂN CÁC NƯỚC TỈNH BẠC LIÊU (Từ 11/6/2018 đến 15/6/2018) Thứ Ngày Chủ tịch LÊ HOÀNG MINH Phó Chủ tịch TRƯƠNG TẤN MƯỜI Phó Chủ tịch HUỲNH ẨN NHÌ THỨ HAI 11/6 Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại ...
Lịch làm việc của lãnh đạo Hội Hữu nghị (Tuần từ 04/6/2018 đến 08/6/2018)  (04/06)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HỘI HỮU NGHỊ NHÂN DÂN CÁC NƯỚC TỈNH BẠC LIÊU (Từ 04/6/2018 đến 08/6/2018) Thứ Ngày Chủ tịch LÊ HOÀNG MINH Phó Chủ tịch TRƯƠNG TẤN MƯỜI Phó Chủ tịch HUỲNH ẨN NHÌ THỨ HAI 04/6 Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại ...
Lịch làm việc của lãnh đạo Hội Hữu nghị (Tuần từ 28/5/2018 đến 01/6/2018)  (28/05)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HỘI HỮU NGHỊ NHÂN DÂN CÁC NƯỚC TỈNH BẠC LIÊU (Từ 28/5/2018 đến 01/6/2018) Thứ Ngày Chủ tịch LÊ HOÀNG MINH Phó Chủ tịch TRƯƠNG TẤN MƯỜI Phó Chủ tịch HUỲNH ẨN NHÌ THỨ HAI 28/5 Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại ...
Lịch làm việc của lãnh đạo Hội Hữu nghị ( Tuần từ 21/5/2018 đến 26/5/2018)  (21/05)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HỘI HỮU NGHỊ NHÂN DÂN CÁC NƯỚC TỈNH BẠC LIÊU (Từ 21/5/2018 đến 25/5/2018) Thứ Ngày Chủ tịch LÊ HOÀNG MINH Phó Chủ tịch TRƯƠNG TẤN MƯỜI Phó Chủ tịch HUỲNH ẨN NHÌ THỨ HAI 21/5 Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc ...
Lịch làm việc của lãnh đạo Hội Hữu nghị ( Tuần từ 14/5/2018 đến 18/5/2018)  (14/05)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HỘI HỮU NGHỊ NHÂN DÂN CÁC NƯỚC TỈNH BẠC LIÊU (Từ 14/5/2018 đến 18/5/2018) Thứ Ngày Chủ tịch LÊ HOÀNG MINH Phó Chủ tịch TRƯƠNG TẤN MƯỜI Phó Chủ tịch HUỲNH ẨN NHÌ THỨ HAI 14/5 Công tác Tp.HCM Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ ...
Lịch làm việc của lãnh đạo Hội Hữu nghị ( Tuần từ 07/5/2018 đến 11/5/2018)  (07/05)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO HỘI HỮU NGHỊ NHÂN DÂN CÁC NƯỚC TỈNH BẠC LIÊU (Từ 07/5/2018 đến 11/5/2018) Thứ Ngày Chủ tịch LÊ HOÀNG MINH Phó Chủ tịch TRƯƠNG TẤN MƯỜI Phó Chủ tịch HUỲNH ẨN NHÌ THỨ HAI 07/5 Công tác Tp.HCM Làm việc với UBNd tỉnh Làm việc tại cơ ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày