SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
1
0
0
3
3
Văn bản Trung ương 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Tổng số: 8  
Số ký hiệuNgày ban hànhNgười kýTrích yếuCơ quan ban hànhLĩnh vựcLoại văn bảnNgày có hiệu lực
04-CT/TW 06/07/2011 Trương Tấn Sang
Về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới
Bộ Chính trị Chỉ thị 06/07/2011
05/2012/TT-BNG 12/11/2012 Phạm Bình Minh
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao 27/12/2012
06/2016/QĐ-TTg 22/02/2016 Nguyễn Tấn Dũng
Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ Quyết định 01/05/2016
07 /2010/TT-BKH 30/03/2010 Võ Hồng Phúc
Hướng dẫn thi hành Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài
Bộ Kế hoạch và Đầu tư 15/04/2010
09/NQ-CP 02/02/2016 Nguyễn Tấn Dũng
Về việc ký "Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương"
Thủ tướng Chính phủ Nghị Quyết 02/02/2016
12/2012/NĐ-CP 01/03/2012 Nguyễn Tấn Dũng
Về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ Nghị định 01/06/2012
33/2012/NĐ-CP 13/04/2012 Nguyễn Tấn Dũng
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
Thủ tướng Chính phủ Nghị định 01/06/2012
45/2010/NĐ-CP 21/04/2010 Nguyễn Tấn Dũng
Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
Thủ tướng Chính phủ Nghị định 01/07/2010