SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
1
5
6
5
3
1
Tin hoạt động Thứ Sáu, 30/11/2018, 09:50

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bạc Liêu với phương châm “Chủ động, Linh hoạt, Sáng tạo, Hiệu quả”

Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu tháng 9 năm 2013 chấp thuận cho thành lập Hội Hữu nghị nhân dân các nước tỉnh Bạc Liêu khóa I, nhiệm kỳ 2013-2018. Qua thời gian hoạt động đến nay đã hết nhiệm kỳ, đồng thời sau một thời gian chuẩn bị Hội Hữu nghị tỉnh được sự thống nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh cho tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ khóa II, 2018-2023 vào ngày 27 tháng 11 năm 2018.

Quang cảnh Đại hội Hội Hữu nghị nhân dân các nước tỉnh Bạc Liêu

lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023
Có thể nói đây cũng là cơ hội để Hội Hữu nghị tỉnh tiến bước trên mặt trận đối ngoại (đối ngoại nhân dân) của tỉnh nhà, song song với nhiệm vụ Hội Hữu nghị tỉnh cũng đã hỗ trợ thành lập các Hội thành viên như Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia; Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản; Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào và Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ (đang hoạt động), đây cũng là một trong những điều kiện để Hội Hữu nghị tỉnh từ tổ chức Hội nâng lên thành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bạc Liêu kể từ nhiệm kỳ khóa II, 2018-2023, đã được biểu quyết thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung tại Đại hội vừa qua.
Một điều đáng mừng về thành công của Đại hội là được sự quan tâm đến dự của lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy (có bài phát biểu ý kiến chỉ đạo), Thường trực Hội đồng Nhân dân và Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đặc biệt có sự hiện diện tham dự của lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, lãnh đạo Văn phòng phía Nam Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đây là một dấu ấn có sự tác động cho Ban Chấp hành và trong lãnh đạo Thường trực khóa mới vừa ra mắt tại Đại hội, càng giữ vững niềm tin cho hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bạc Liêu trong thời gian tới.
Hướng tới mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra là hoạt động “Hòa bình, Đoàn kết, Hữu nghị và Hợp tác nhân dân” với mục tiêu đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân theo diện mở rộng chiều sâu trong kết nối hợp tác đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, nhất là các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Cũng từ đó thông qua Bản tin Hữu nghị Nhân dân, năm 2019 tiếp tục phát huy công tác tuyên truyền nhằm tạo điều kiện hơn nữa đổi mới phương thức hoạt động mạnh mẽ và toàn diện hơn theo phương châm đối với công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh là “Chủ động, Linh hoạt, Sáng tạo, Hiệu quả” góp phần tập hợp, động viên các tầng lớp nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia thực hiện đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
Bài viết: Huỳnh Ẩn Nhì

Số lượt người xem: 106 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày