SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
1
9
3
2
5
3
Tin hoạt động Hội Thứ Ba, 13/03/2018, 07:55

Làm tốt hơn nữa công tác đối ngoại nhân dân ở địa phương

Đối ngoại nhân dân là bộ phận cấu thành của đối ngoại Đảng và Nhà nước ta, do các tổ chức, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương tiến hành, mà nòng cốt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, nhằm tuyên truyền, vận động làm cho nhân dân thế giới hiểu rõ đất nước, truyền thống và con người Việt Nam, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, những thành tựu về kinh tế - xã hội; xây dựng và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị của nhân dân ta với nhân dân các nước, vận động nguồn lực tham gia phát triển kinh tế; đấu tranh với những âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước.

 

Những năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tác động lớn đến tình hình kinh tế - xã hội của các quốc gia, đến phong trào nhân dân thế giới và công tác đối ngoại nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, Hội Hữu nghị nhân dân các nước, các đoàn thể và tổ chức nhân dân coi trọng và nỗ lực quán triệt chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, với phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả” đã hoàn thành tốt công tác đối ngoại nhân dân, góp phần thiết thực vào thành tích đối ngoại chung của tỉnh.
 Việc triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06 /7/2011 của Bộ Chính trị và nhiều văn bản lãnh đạo công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, như Quyết định 272-QĐ/TW, ngày 21/11/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại; Chỉ thị 45-CT/TW, ngày 19/5/2015 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, Hướng dẫn số 24-HD-MTTQ-BTT, ngày 13/3/2017 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đặc biệt là Quy chế phối hợp trong công tác đối ngoại nhân dân, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài được ký kết ngày 8/6/2017 giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội hữu nghị nhân dân các nước tỉnh với các Sở, ngành, địa phương đã cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh.
 Năm 2017, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội hữu nghị nhân dân các nước và các tổ chức đoàn thể đã tích cực tham gia vận động, đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc. Trước những diễn biến phức tạp mới ở Biển Đông, các đoàn thể và tổ chức nhân dân ta một mặt tích cực thông tin để nhân dân các nước hiểu, nắm được tình hình; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của dư luận  quốc tế. Trong đấu tranh chống  âm mưu và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ quan điểm, lập trường, hình ảnh và lợi ích của Việt Nam; Củng cố, tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước láng giềng, mở rộng quan hệ bạn bè và đối tác quốc tế. Trong đó coi trọng việc quan hệ truyền thống với các nước láng giềng như: Lào, Campuchia, Thái Lan, Singapore cũng như các đối tác chiến lược như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga…, các đoàn thể và tổ chức nhân dân ta tiếp tục phát huy vai trò đoàn kết, hữu nghị với nhân dân các nước, đưa mối quan hệ này đi vào chiều sâu, thực chất. Hoạt động đối ngoại nhân dân giúp tăng cường tình đoàn kết, sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam nói chung, tỉnh Bạc Liêu nói riêng với nhân dân các nước.
Thông qua hoạt động đối ngoại nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội hữu nghị nhân dân các nước, các đoàn thể, tổ chức nhân dân đã vận động, tranh thủ được nguồn lực đáng kể vật chất, sự hỗ trợ của bạn bè và các đối tác quốc tế để góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo... Năm 2017, đã đón hơn 35 đoàn với gần 500 lượt người bao gồm các tổ chức, cá nhân nước ngoài đến Bạc Liêu; vận động viện trợ hơn 5 tỷ đồng hỗ trợ cho việc xây dựng nhà tình nghĩa, cầu giao thông nông thôn, chi phí khám chữa bệnh, hỗ trợ học sinh nghèo, đồng hành với các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin. Công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại tiếp tục được quan tâm triển khai như xuất bản Bản tin Hữu nghị nhân dân, tờ rơi tuyên truyền…thông qua các sản phẩm, phương tiện truyền thông và lồng ghép trong nhiều hoạt động đối ngoại đã giới thiệu với bạn bè quốc tế về chủ trương, chính sách đối nội, đối ngoại của ta và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, của tỉnh Bạc Liêu, giúp quần chúng nhân dân và hội viên tiếp cận thường xuyên hơn với thông tin về các vấn đề đối ngoại và hoạt động đối ngoại của tổ chức mình…Những kết quả đạt được trong hoạt động đối ngoại nhân dân là quan trọng, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị với nhân dân các nước, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế, giới thiệu, quảng bá hình ảnh về quê hương, truyền thống văn hóa và con người Bạc Liêu đến với bạn bè trên thế giới.
Năm 2018, tiếp tục phát huy những tành tựu đã đạt được, trên cơ sở tiếp tục thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW, ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết 22-NQ/TW, ngày 10-4-2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, Quyết định 192-QĐ/TU ngày 31/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh, các cấp, các ngành và các tổ chức, đoàn thể, nhân dân cần tăng cường hơn nữa hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước trên thế giới, nhằm củng cố hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội hữu nghị nhân dân các nước và các đơn vị có liên quan cần có sự phối hợp chặt chẽ, trong đó việc chủ động và tích cực thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong Quy chế phối hợp đã được ký kết ngày 8/6/2017 có vai trò quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả trong hoạt động đối ngoại nhân dân.
Xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt hoạt động giao lưu văn hóa với các tổ chức nhân dân các nước bằng hình thức: Tuần lễ văn hóa, hội thảo khoa học, gặp gỡ trao đổi vv.. trong các dịp như: Kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, ngày Quốc khánh, Kỷ niệm các dấu mốc năm ký kết hữu nghị, các ngày lễ lớn…trước mắt nhanh chóng hoàn hiện các căn cứ pháp lý để thực hiện việc ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Bạc Liêu và Bolykhamxay của Lào.
Tích cực triển khai việc thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam Campuchia, Việt Nam - Nhật bản (theo ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 126-TB/VPTU ngày 15/11/2017 của Thường trực Tỉnh ủy), tiến tới Đại hội thành lập Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Bạc Liêu, nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới./.
 Đinh Xuân Phượng

Số lượt người xem: 400 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày