SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
1
5
6
5
8
9
Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Thứ Sáu, 24/05/2019, 04:49
Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, thành viên mới của Hội Hữu nghị nhân dân các nước tỉnh Bạc Liêu  (20/08)
Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về việc chỉ định các Ban vận động thành lập các Hội Hữu nghị song phương với các nước Nhật Bản; Campuchia và Lào. Ban vận động thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tập trung vận động hội viên và tiến hành việc lập thủ tục xin phép thành lập Hội.