Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Công tác thông tin đối ngoại từ góc nhìn địa phương

Tin trong tỉnh
Thứ bảy, 23/05/2020, 10:30
Màu chữ Cỡ chữ
Công tác thông tin đối ngoại từ góc nhìn địa phương

Công tác thông tin đối ngoại là một bộ phận quan trọng trong công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đồng thời cũng là một phần không thể thiếu trong chiến lược thông tin để phục vụ lợi ích quốc gia, góp phần quan trọng đối với sự nghiệp phát triển của đất nước nói chung và tỉnh Bạc Liêu nói riêng.

Các chiến sĩ cảnh sát biển vùng IV tham quan tại triển lãm

Đại hội XII của Đảng đã khẳng định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, trong đó nhấn mạnh phải “đẩy mạnh công tác văn hoá - thông tin đối ngoại, góp phần tăng cường sự hợp tác, tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước”, làm cho bạn bè thế giới hiểu rõ hơn về công cuộc đổi mới, về đất nước và con người Việt Nam trên con đường hội nhập và phát triển.

Xác định được tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, trong thời gian qua, các cấp các ngành trong tỉnh Bạc Liêu đã tập trung triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả nhất định. Nhiều chủ trương, chính sách và quy định về thông tin đối ngoại đã được triển khai rộng rãi, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại tại địa phương. Qua đó, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh của đất nước nói chung, quê hương Bạc Liêu nói riêng đến bạn bè quốc tế, kiều bào ta đang sinh sống ở nước ngoài, thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam, của quê hương Bạc Liêu trên trường quốc tế.

Khách quan nhìn nhận, mặc dù trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm, chung sức chung lòng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, chúng ta đã vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu đáng trân trọng: Chính trị xã hội ổn định; Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; đời sống nhân dân được nâng lên... Trong những thành tựu đó, không thể không kể đến có phần đóng góp quan trọng của công tác thông tin đối ngoại.

Thời gian qua, hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh luôn được quan tâm và triển khai đồng bộ. Nhiều chủ trương và biện pháp thiết thực được đề ra nhằm nâng cao hiệu quả của thông tin đối ngoại như: kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 09/5/2013 vè thực hiện chương trình hành động của Chính phủ về Thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 – 2020 trên địa bàn tỉnh; kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 03/7/2014 về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2015-2017, làm cơ sở để triển khai Kế hoạch thông tin đối ngoại từng năm của tỉnh... Công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng, nổi bật của tỉnh được quan tâm đẩy mạnh, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thông tin đối ngoại trong giai đoạn hiện nay, góp phần vào sự thành công chung của các sự kiện chính trị quan trọng, như: tuyên truyền những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh của đất nước; thành tựu về hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng và Nhà nước; sự kiện APEC 2017; năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Campuchia; Việt Nam – Lào... cùng các sự kiện quan trọng của tỉnh như: 20 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu; ngày Hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII – Bạc Liêu 2017...

Bên cạnh đó, công tác thông tin đối ngoại đã phản ánh kịp thời những thành tựu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh, giúp dư luận và nhân dân hiểu rõ hơn về quan điểm, đường lối, chủ trương của tỉnh, giúp cho bạn bè trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về hình ảnh con người và quê hương Bạc Liêu, là điểm đến an toàn và tin cậy của các nhà đầu tư... thông qua nhiều kênh và bằng nhiều hình thức khác nhau. Một trong những sự kiện quan trọng vừa qua, đó là việc Bạc Liêu tổ chức thành công sự kiện xúc tiến đầu tư với nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia, đăng ký đầu tư vào Bạc Liêu với tổng số vốn trên 100 ngàn tỷ đồng. Mới đây nhất, Bạc Liêu vừa ký thỏa thuận đầu tư với nhà đầu tư Mỹ, Energy Capital Vietnam với trị giá 4 tỷ USD. Tạo niềm tin và ấn tượng cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

            Cùng với việc tăng cường quảng bá thông tin về đất và người Bạc Liêu, công tác thông tin đối ngoại đã tham gia đấu tranh hiệu quả hơn với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta. Đã kịp thời cung cấp thông tin chính thống nhằm định hướng dư luận, tạo niềm tin vững chắc trong nhân dân. Năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công triển lãm, trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” ở huyện Đông Hải và thị xã Giá Rai có hơn 3.000 lượt cán bộ, công chức và nhân dân tham quan Triển lãm. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên hiểu rõ hơn về tình hình biển đông, phân giới cấm mốc và khẳng định quần đảo Hoàng sa, Trường sa là của Việt Nam; đường lối, quan điểm, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước về những vấn đề quan trọng của địa phương, đất nước, khu vực và quốc tế.

            Định kỳ 2 lần/tháng, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh tổ chức giao ban báo chí, qua đó nhằm nắm bắt thông tin, dư luận và định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo chí. Bên cạnh đó, Bạc Liêu cũng chú trọng đến công tác đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác đối ngoại. Trong năm 2017, thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế”, tỉnh đã phối hợp với Cục ngoại vụ, Bộ Ngoại giao tổ chức 04 lớp bồi dưỡng với khoảng 850 học viên; ngoài ra, còn cử cán bộ, công chức tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ và thông tin chuyên đề về công tác thông tin đối ngoại do Bộ thông tin và Truyền thông tổ chức; tỉnh đã tổ chức thành công 01 lớp tập huấn kỹ năng phát ngôn và công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh cho gần 200 đại biểu... nhằm nâng cao trình độ, cập nhật, và trang bị thêm kiến thức cho các cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh cũng còn một số hạn chế: mặc dù đã được quan tâm chỉ đạo và thực hiện nhưng công tác thông tin đối ngoại đôi lúc vẫn chưa đáp ứng kịp tình hình hiện nay. Đội ngũ cán bộ công chức làm công tác thông tin đối ngoại chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa được đào tạo bài bản, nên còn lúng túng trong công tác tham mưu cũng như triển khai thực hiện yêu cầu của các cấp lãnh đạo về công tác thông tin đối ngoại. Ngoài ra, ngân sách tỉnh dành cho công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại còn thiếu; cơ sở vật chất chưa đầy đủ; hình thức hoạt động chưa được phong phú nên chưa mang lại hiệu quả cao, chưa thật sự đạt yêu cầu trong tình hình thực tế hiện nay.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang có những diễn biến phức tạp, tình hình trong nước có cả những thuận lợi và khó khăn đan xen, vai trò của công tác thông tin đối ngoại càng trở nên quan trọng. Bởi vậy, vấn đề nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, phối hợp trong các hoạt động thông tin tuyên truyền đối ngoại; huy động mọi lực lượng, khả năng, tranh thủ mọi cơ hội nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về công tác thông tin đối ngoại trong kết luận của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011- 2020”, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII là mục tiêu cả nước nói chung, Bạc Liêu nói riêng đang nỗ lực thực hiện trong thời điểm hiện nay.

Trên cơ sở xác định rõ trọng tâm, trọng điểm trong công tác thông tin đối ngoại, trong thời gian tới, với vai trò và chức năng được giao, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh triển khai đồng bộ nhiều chương trình, hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về vai trò công tác thông tin đối ngoại của các đơn vị, địa phương trên địa bàn; tăng cường chất lượng công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại; đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa và tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; quan tâm bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại tại địa phương, từ đó góp phần thắng lợi vào sự phát triển chung của tỉnh nhà./. 

Số lượt xem: 845

Bài và ảnh: THT

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Lê Hoàng Minh, Chủ tịch Liên hiệp
Địa chỉ: Số 03, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 3 825 836 (Văn phòng) Fax: 0291 3 825 837 - Email: lhhnbl@gmail.com