Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kế thừa và phát triển tư tưởng đại đoàn kết dân tộc và thực hiện lời dạy của Bác Hồ

Tin trong tỉnh
Thứ tư, 14/03/2018, 08:35
Màu chữ Cỡ chữ
Kế thừa và phát triển tư tưởng đại đoàn kết dân tộc và thực hiện lời dạy của Bác Hồ

Ông Quảng Trọng Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại buổi họp mặt kiều bào về quê ăn tết Nguyên đán.

Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị nêu rõ: “Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách rộng mở và biện pháp cụ thể nhằm tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho đồng bào về thăm đất nước, người thân, đầu tư, kinh doanh, hợp tác khoa học - công nghệ, hoạt động văn hóa - nghệ thuật. Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã được đổi mới và đạt được những kết quả đáng kể cả ở trong và ngoài nước. Công tác thông tin, văn hóa phục vụ cộng đồng từng bước được tăng cường, nhất là trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và qua mạng Internet. Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chính quyền địa phương và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã có chuyển biến tích cực”. 

Nhận thức đúng vấn đề trên, thời gian qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh chủ động phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên cùng cấp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động kiều bào Bạc Liêu hướng về quê hương tham gia nhiều hoạt động trên nhiều lĩnh vực góp phần xây dựng quê hương Bạc Liêu ngày càng giàu đẹp.

Nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài đã được xác định trong nhiều văn bản của Ðảng và Nhà nước. Quán triệt tinh thần Nghị quyết 36 ngày 26-3-2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của MTTQ và trong bối cảnh của tình hình thế giới, trong nước, đòi hỏi MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp vận động kiều bào. Bằng nhiều cách, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên cùng cấp và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác thông tin - truyền thông, nhằm tuyên truyền phổ biến các cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh có liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài, những thành tựu về kinh tế - xã hội, hình ảnh quê hương, con người Bạc Liêu sau hơn 30 năm đổi mới. Qua đó, vận động mọi người, mọi nhà, nhất là thân nhân Việt kiều ở địa phương cung cấp thông tin, động viên Kiều bào phát huy tinh thần tự tôn dân tộc, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá, hướng về cội nguồn, dòng tộc, gắn bó với gia đình góp phần xây dựng quê hương Bạc Liêu ngày càng giàu đẹp, góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Đặc biệt, nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm, Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã họp mặt một số Việt kiều quê ở Bạc Liêu đang sinh sống ở nước ngoài về quê ăn Tết. Tại buổi họp mặt, các đồng chí lãnh đạo tỉnh phát biểu chào mừng, thông báo tình hình kinh tế - xã hội trong năm qua, định hướng một số trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới…, động viên kêu gọi bà con Việt kiều hướng về cội nguồn dòng tộc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước trong tình hình mới.

Những hoạt động nói trên đã góp phần khơi dậy lòng yêu nước, gắn bó với cội nguồn dân tộc của kiều bào. Từ đó, đã khuyến khích bà con đầu tư phát triển kinh tế và tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động mang tính toàn dân do MTTQ Việt Nam phát động. Từ đó, cộng đồng bà con quê hương Bạc Liêu ở nước ngoài đã nhiệt thành hưởng ứng đóng góp ủng hộ đồng bào trong nước bị thiên tai, bão lũ, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam đi-ô-xin và ủng hộ Quỹ vì người nghèo, làm nhà đoàn kết. Bên cạnh đó, hằng năm, có rất nhiều chương trình, dự án nhân đạo, từ thiện mang tính nhân văn sâu sắc tại tỉnh do kiều bào khởi xướng hoặc trực tiếp tham gia.

Qua công tác phối hợp triển khai, tuyên truyền, vận động. Hàng năm có trên dưới 3.000 lượt Việt Kiều nhập cảnh Việt Nam đến Bạc Liêu, chủ yếu là về thăm thân nhân, mang theo ngoại tệ về giúp đỡ người thân mở rộng cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ, xây dựng nhà ở… một số Việt kiều có quan tâm tìm hiểu thị trường, hợp tác đầu tư, tham gia ủng hộ xây dựng một số công trình phúc lợi xã hội và nhân đạo từ thiện… cụ thể như: Tặng một số thiết bị y tế, ủng hộ xây dựng, sửa chữa một số cơ sở thờ tự, phủ thờ, xe lăn cho người khuyết tật, mỗ mắt đặt thủy tinh thể cho bệnh nhân nghèo, xây dựng cầu giao thông nông thôn…

Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh trân trọng những đóng góp quý báu của bà con Kiều bào trong thời gian qua, đã góp phần tích cực trong việc thay đổi diện mạo của tỉnh nhà. Đồng thời, trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh kêu gọi sự quan tâm, đóng góp của Kiều Bào trong nước nói chung, Kiều bào con em quê hương Bạc Liêu đang sinh sống ở nước ngoài nói riêng, góp phần xây dựng quê hương Bạc Liêu ngày càng giàu đẹp.

 

Quảng Trọng Ninh

 

Số lượt xem: 1139

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Lê Hoàng Minh, Chủ tịch Liên hiệp
Địa chỉ: Số 03, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 3 825 836 (Văn phòng) Fax: 0291 3 825 837 - Email: lhhnbl@gmail.com