Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI TỈNH BẠC LIÊU GIAI ĐOẠN 2022-2023

Thứ sáu, 14/10/2022, 09:48
Màu chữ Cỡ chữ
NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI TỈNH BẠC LIÊU GIAI ĐOẠN 2022-2023

        Xác định hướng đến của công tác đối ngoại tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2022-2023 là đẩy mạnh hơn nữa hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phục vụ phát triển bền vững của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Bên cạnh đó tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại gắn với giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

​​​​​​​

Quang cảnh cuôc họp

          Yêu cầu đặt ra của công tác đối ngoại phải bám sát quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định hiện hành; định hướng hành động đối ngoại địa phương theo chủ trương của Trung ương. Các hoạt động đối ngoại phải bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, tiếp tục phát huy các hoạt động ngoại giao kinh tế gắn với ngoại giao chính trị, xúc tiến đầu tư, vận động viện trợ. Đồng thời, quá trình thực hiện phải xác định cụ thể nội dung từng công việc, tiến độ các hoạt động đề ra, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai công tác đối ngoại của tỉnh, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

          Xuất phát từ mục đích, yêu cầu nêu trên, nội dung công tác đối ngoại thời gian tới cần thiết phải làm tốt công tác phổ biến, quán triệt các văn bản về công tác đối ngoại. Đối với Trung ương là các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí Thư; Nghị quyết, Quyết định, Chương trình hành động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan đến công tác đối ngoại, nhất là tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Đối với tỉnh, triển khai, thực hiện tốt các Chỉ thị, Chương trình hành động của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Quyết định, Kế hoạch của UBND tỉnh; Đề án của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan.

          Làm tốt công tác hội nhập quốc tế, qua đó tăng cường hơn nữa quan hệ với các Bộ, Ngành Trung ương; các cơ quan lãnh sự, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; các tập đoàn kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người, quê hương Bạc Liêu; tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; lĩnh vực, dự án kêu gọi đầu tư, hỗ trợ vốn; những sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu để thu hút các nguồn vốn đầu tư, tiêu thụ sản phẩm, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, tổ chức các đoàn cán bộ và doanh nghiệp của tỉnh đi công tác nước ngoài nhằm nghiên cứu, học hỏi, tìm hiểu và mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hoá, xúc tiến đầu tư, hợp tác kinh tế, thương mại; quảng bá hình ảnh, thương hiệu sản phẩm; giới thiệu tiềm năng, thế mạnh; các lĩnh vực, dự án mời gọi và thu hút đầu tư; đẩy mạnh phát triển du lịch của tỉnh.

          Mặt công tác không kém phần quan trọng là đẩy mạnh thông tin đối ngoại, qua đó, tiếp tục thực hiện Nghị định 88/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại địa phương; Nghị định số 72/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại…Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch của Chính phủ về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh; huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác thông tin đối ngoại; đổi mới nội dung, tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, phản bác các luận điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; đa dạng hoá và nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của tỉnh; tổ chức các sự kiện văn hoá, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, các hoạt động quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương gắn với công tác thông tin tuyên truyền để thu hút đầu tư bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

          Đẩy mạnh hoạt động giao lưu văn hoá với các nước trong khu vực ASEAN bằng hình thức tổ chức hoặc tham dự các hoạt động “Tuần lễ văn hoá Việt Nam tại các nước”, các chương trình, sự kiện, lễ hội văn hoá, biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động xúc tiến du lịch của tỉnh, đặc biệt với các nước: Campuchia, Lào,Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan…Tổ chức giao lưu văn hoá với các tỉnh kết nghĩa và có mối quan hệ mật thiết với tỉnh Bạc Liêu để thắt chặt tình cảm và trao đổi kinh nghiệm về các lĩnh vực văn hoá đặc trưng của các dân tộc, địa phương.

          Quan tâm và làm tốt công tác ký kết, thực hiện điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế, qua đó, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Thoả thuận quốc tế; Nghị định 64/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ về ký kết và thực hiện thoả thuận quốc tế nhân danh Tổng cục; Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; cấp huyện; cấp xã ở khu vực biên giới…Nghiên cứu, tìm hiểu tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu hợp tác với các địa phương tương ứng của nước ngoài để tiến hành xúc tiến, thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác đầu tư phát triển.

          Bên cạnh đó, phải làm tốt công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào. Đối với các đoàn đi công tác nước ngoài để xúc tiến, mời gọi đầu tư, tìm kiếm, mở rộng thị trường, thiết lập các mối quan hệ với các địa phương, hoạ tập kinh nghiệm, về việc riêng…cần chú ý thực hiện nghiêm Chỉ thị 38-CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị và các văn bản khác có liên quan. Tổ chức đón tiếp chu đáo, trọng thị các đoàn nước ngoài đến chúc Tết, chào xã giao và làm việc với lãnh đạo tỉnh theo đúng nghi lễ ngoại giao Nhà nước; hướng dẫn các đoàn nước ngoài đến thăm, làm việc và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Bạc Liêu, các đoàn chuyên gia và khách nước ngoài đến thực hiện các chương trình, dự án, tập huấn, giảng dạy, làm việc, tham quan, nghiên cứu, khảo sát, tổ chức hội nghị, hội thảo…đúng quy định.

          Ngoài các mặt công tác nêu trên, nội dung kế hoạch công tác đối ngoại giai đoạn 2022-2023 của tỉnh còn tập trung chỉ ra những biện pháp, cách làm chủ động, linh hoạt, hiệu quả trên một số mặt công tác không kém phần quan trọng như: Công tác lãnh sự và bảo hộ công dân; Biên giới lãnh thổ; thanh tra ngoại giao; đào tạo, bồi dưỡng; đối ngoại nhân dân; vận động và quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

          Các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được phân công và phối hợp thực hiện cũng như UBND các huyện, Thị xã, Thành phố cần xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đồng thời, cụ thể hoá thành nhiệm vụ trong kế hoạch hàng năm phù hợp với tình hình thực tế của ngành, cơ quan, địa phương mình./.   

Số lượt xem: 26

TRƯƠNG TẤN MƯỜI

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Lê Hoàng Minh, Chủ tịch Liên hiệp
Địa chỉ: Số 03, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 3 825 836 (Văn phòng) Fax: 0291 3 825 837 - Email: lhhnbl@gmail.com