Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Phát huy kết quả đạt được làm cơ sở cho việc thực hiện nhiệm vụ thời gian tới

Thứ ba, 19/04/2022, 08:50
Màu chữ Cỡ chữ
Phát huy kết quả đạt được làm cơ sở cho việc thực hiện nhiệm vụ thời gian tới

          Qua thời gian hoạt động đến nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bạc Liêu (Liên hiệp) ngày càng khẳng định vị thế của mình là tổ chức chính trị-xã hội chuyên trách về đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân, đầu mối phối hợp trong một số hoạt động đối ngoại nhân dân, công tác phi chính phủ nước ngoài, đồng thời vai trò, vị thế tầm quan trọng của Liên hiệp một lần nữa được quán triệt sâu sắc từ Chỉ thị 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí Thư (khóa XII) “về việc tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới”; Chỉ thị 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí Thư (khóa XIII) ban hành   “về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”. Từ đó, Liên hiệp luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ được tỉnh giao, mặc dù vừa qua khó khăn chung của cả nước, trong đó có tỉnh Bạc Liêu cũng phải đối mặt ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 bùng phát, nên điều kiện hoạt động bị hạn chế, việc mở rộng quan hệ với các tổ chức, cá nhân, tổ chức phi chính phủ nước ngoài không được tiếp cận trực tiếp, cơ hội giao lưu, hợp tác không thực hiện được theo kế hoạch

Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

Song, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Liên hiệp cũng dùng nhiều biện pháp thực hiện nhiệm vụ của mình, nhất là công tác đối ngoại nhân dân, công tác vận động, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ chương trình, dự án về cho tỉnh nhà. Nhờ tranh thủ với các đối tác trong và ngoài nước có mối quan hệ lâu nay với Liên hiệp, nên vẫn duy trì kết nối thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và nhiều chương trình theo nhu cầu của các địa phương rất thiết thực và hiệu quả, nhất là các tổ chức mới kết nối tài trợ về cho các địa phương như xây dựng cầu giao thông nông thôn, nhà tình nghĩa, nhà tình thương, lĩnh vực giáo dục, y tế cùng nhiều chương trình an sinh xã hội cho người nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt trong năm 2021 vận động và hỗ trợ 20 máy thở 0xy cá nhân phục vụ điều trị bệnh Covid-19, hỗ trợ tiền là quà tết cho trẻ mồ côi do mất cha, mất mẹ và 20 chiếc xe lăn cho người già, người bị tai biến và người tàn tật do ảnh hưởng từ dịch bệnh, góp phần cùng với tỉnh chăm lo cho người dân, chia sẽ khó khăn cho một số địa phương yêu cầu cần có sự hỗ trợ của Liên hiệp. Tổng giá trị qua 3 năm vận động (2019-2021) với số tiền là 13.563.335.000 đồng.

Trong 2 năm còn lại của nhiệm kỳ II (2018-2023) Liên hiệp tiếp tục ra sức và phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của tỉnh giao, đồng thời tăng cường quan hệ, kết nối với các tổ chức, cá nhân, mạnh thường