Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Thứ ba, 19/04/2022, 08:19
Màu chữ Cỡ chữ
TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG

 

Hội nghị Ngoại vụ lần thứ 20 được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 13/12/2021, nhằm triển khai các định hướng mới cho công tác đối ngoại, trong đó địa phương và doanh nghiệp được đặt vào vị trí trung tâm. Đây là dịp quan trọng để các địa phương, các ban, bộ, ngành Trung ương, các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các đối tác quốc tế cùng đánh giá về những kết quả đã đạt được trong đối ngoại địa phương, đưa ra các biện pháp để tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả triển khai công tác này trong thời gian tới.

                         Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Hội nghị

Đến dự và phát biểu tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao kết quả hoạt động từ sau Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 19 (năm 2018 đến nay), tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến chuyển phức tạp, sâu sắc. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế- xã hội của các quốc gia và Việt Nam. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các địa phương đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách trong phòng chống dịch bệnh, duy trì phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Tiếp tục triển khai nhất quán, mạnh mẽ và hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, kết quả đã đạt thành tựu quan trọng. Nổi bật là, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; huy động các nguồn lực quan trọng của bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội;  tranh thủ sự ủng hộ kịp thời, hiệu quả của quốc tế về vacxin, thiết bị y tế và thuốc điều trị Covid-19, tiếp tục mở rộng quan hệ với nhiều đối tác, đóng góp tích cực và có trách nhiệm tại nhiều diễn đàn, vấn đề quốc tế quan trọng. Tổ chức các hoạt động ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, bảo hộ công dân; chủ động thúc đẩy đàm phán, ký kết và triển khai các hiệp định thương mại tự do …

Những kết quả quan trọng này có được là nhờ tính đúng đắn trong đường lối đối ngoại, chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng của Đảng và Nhà nước ta; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của chính quyền địa phương; sự quyết tâm, nỗ lực của các cơ quan ngoại vụ địa phương; sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành ở trung ương và địa phương. Bộ Ngoại giao luôn coi trọng phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn và đồng hành cùng các địa phương trong triển khai công tác đối ngoại địa phương, bảo đảm thực hiện đúng đắn chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.