Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Chức năng nhiệm vụ
Chức năng nhiệm vụ
Màu chữ Cỡ chữ
Chức năng nhiệm vụ

Nhiệm vụ của Hội Hữu nghị nhân dân các nước tỉnh Bạc Liêu

***

1. Tổ chức các hoạt động nhằm:

- Tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố và phát triển quan hệ đoàn kết và hữu nghị, gắn với các hoạt động hỗ trợ hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học, kỹ thuật và các lĩnh vực khác giữa nhân dân tỉnh Bạc Liêu với nhân dân các nước trên thế giới và các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài.

- Tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ rộng rãi của nhân dân thế giới, các tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân Bạc Liêu nói riêng. Thực hiện đoàn kết với kiều bào là người Bạc Liêu, người Việt Nam ở nước ngoài, vận động đoàn kết với những người có cảm tình và hướng về Bạc Liệu, xây dựng quê hương Bạc Liêu và cả nước.

- Tuyên truyền, giới thiệu chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước; giới thiệu hình ảnh của Bạc Liêu tới bạn bè và cộng đồng quốc tế; ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân các nước, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

2. Làm cầu nối cho công tác Phi Chính phủ nước ngoài, phối hợp vận động và điều phối viện trợ của các tổ chức vì hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, các tổ chức Phi Chính phủ và các cá nhân nước ngoài, nhằm góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và các hoạt động cứu trợ nhân đạo của tỉnh Bạc Liêu.

3. Tham gia nghiên cứu các vấn đề quốc tế, nhất là tình hình hoạt động kinh tế, chính trị, ngoại giao… của các đối tác của Hội để phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của đối tác, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

4. Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đề xuất các biện pháp chấn chỉnh, xử lý đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoạt động trái với các nội dung đã đăng ký trong giấy phép hoạt động hoặc vi phạm pháp luật Việt Nam.

5. Hội được tổ chức và hoạt động theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả", tăng cường mở rộng, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; đẩy mạnh hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước; tích cực, chủ động đấu tranh dư luận, quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung, của Bạc Liêu nói riêng trên trường quốc tế.

6. Hướng dẫn, phát triển các tổ chức hòa bình, hữu nghị song phương và phối hợp hoạt động của các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh; làm đầu mối liên hệ với các cơ quan Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong việc vận động, tiếp nhận viện trợ nhân đạo và phát triển từ các tổ chức Phi Chính phủ, các đơn vị, cá nhân người nước ngoài.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp quản lý có thẩm quyền giao.

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Lê Hoàng Minh, Chủ tịch Liên hiệp
Địa chỉ: Số 03, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 3 825 836 (Văn phòng) Fax: 0291 3 825 837 - Email: lhhnbl@gmail.com