Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Hội hữu nghị Việt Nam - Camphuchia
Hội hữu nghị Việt Nam - Camphuchia
Màu chữ Cỡ chữ
Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, thành viên mới của Hội Hữu nghị nhân dân các nước tỉnh Bạc Liêu

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về việc chỉ định các Ban vận động thành lập các Hội Hữu nghị song phương với các nước Nhật Bản; Campuchia và Lào. Ban vận động thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tập trung vận động hội viên và tiến hành việc lập thủ tục xin phép thành lập Hội.

Đ/c Lâm Thị Sang Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đ/c Lâm Thị Sang Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Ngày 08/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 999/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, Ban vận động tích cực xây dựng kế hoạch xác lập nội dung, lộ trình tiến tới Đại hội thành lập; biên tập Điều lệ; đề án nhân sự; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ khóa 1 (nhiệm kỳ 2018 - 2023). Hoàn thành việc tổ chức các hội nghị trù bị; thu thập ý kiến hội viên vào các văn kiện Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội xác định:

1. Mục tiêu tổng quát là: Chủ động thiết lập quan hệ hữu nghị với các tổ chức ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp, nhà khoa học, văn nghệ sỹ Campuchia và các Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, xây dựng mạng lưới bạn bè Campuchia, làm cơ sở triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân của Hội.

2. Tiến hành đồng bộ các hoạt động giao lưu nhân dân Việt Nam - Campuchia, thực hiện có hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, qua đó tranh thủ sự giúp đỡ, hợp tác, viện trợ của các đối tác Campuchia cho các chương trình, dự án giảm nghèo, giải quyết việc làm, an sinh xã hội của tỉnh.

3. Thường xuyên nâng cao chất lượng hoạt động của Hội, trước hết là bộ phận Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra; chú trọng hình thành và phát triển các Chi hội tại các cơ sở cơ quan, trường đại học và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Sau thời gian chuẩn bị tích cực, ngày 17/8/2018, Đại hội thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia được tổ chức và thành công tốt đẹp. Đại hội đã hiệp thương và bầu Ban Chấp Hành Hội với 15 thành viên; Ban Thường vụ 05 thành viên; Ban Kiểm tra 03 thành viên. Ông Phạm Ngọc Thành, Trưởng Ban vận động thành lập Hội được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội./.

Bài và ảnh: TTM
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Lê Hoàng Minh, Chủ tịch Liên hiệp
Địa chỉ: Số 03, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 3 825 836 (Văn phòng) Fax: 0291 3 825 837 - Email: lhhnbl@gmail.com