Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

Quá trình hình thành và phát triển

Quá trình hình thành và phát triển
Thứ sáu, 22/05/2020, 13:26
Màu chữ Cỡ chữ
Quá trình hình thành và phát triển

Nhằm đáp ứng yêu cầu trong công tác đối ngoại nhân dân của địa phương, ngày 17/9/2013,UBND tỉnh Bạc Liêu ký Quyết định số 2010/QĐ-UBND Về việc cho phép thành lập Hội hữu nghị nhân dân các nước tỉnh Bạc LiêuThông qua Điều lệ hoạt động, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ I và bầu ra Ban Chấp hành gồm 23  đồng chí; tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ I (khóa I) đã bầu Ban Thường vụ 07 đồng chí do ông Lê Hoàng Minh - Nguyên Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm Chủ tịch; ông Đỗ Việt Thắng - Nguyên Giám đốc Công an tỉnh làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội và ông Trương Tấn Mười – Giám đốc Trung tâm Xút tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch, làm Phó Chủ tịch kiêm nhiệm.

Hội hữu nghị tỉnh Bạc Liêu là tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân, nhằm mở rộng quan hệ đoàn kết, hữu nghị, thúc đẩy hợp tác giữa nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân tỉnh Bạc Liêu nói riêng với nhân dân các nước trên thế giới và với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Hội hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, sự quản lý của UBND tỉnh Bạc Liêu.

Trước đó vì lý do riêng nên ông Đỗ Việt Thắng xin nghỉ, Ngày 01/7/2016 Hội tổ chức họp Ban Thường Trực, Ban Chấp hành bầu nhân sự trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Bổ sung ông Huỳnh Ẩn Nhì thay thế ông Đỗ Việt Thắng giữ chức Phó Chủ tịch Hội. Ông Trương Tấn Mười nay giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội, Tổng số cán bộ, công chức và người lao động cơ quan Hội là 7 cán bộ, công chứcgồm 3 bộ phận chức năng: Văn phòng, Ban công tác Phi chính phủ nước ngoài và Ban đối ngoại nhân dân. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Thường trực Liên hiệp luôn quan tâm đến công tác đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ trẻ, có trình độ chuyên môn, có ngoại ngữ và kỹ năng đối ngoại, nhằm không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội với phương châm: “chủ động, sáng tạo, hiệu quả” đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Từ khi thành lập đến nay, Hội đã tổ chức thực hiện xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị  giữa nhân dân Bạc Liêu với nhân dân các nước thông qua việc  thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ. Đồng thời, đang xúc tiến các thủ tục thành lập Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Nhật Bản và Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Bạc Liêu.

Song song với hoạt động đối ngoại, Hội còn là đầu mối trong việc xúc tiến, vận động các cá nhân, tổ chức phi chính phủ nước ngoài viện trợ vào Bạc Liêu, các chương trình, dự án được triển khai đã góp phần cải thiện cuộc sống, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Đạt được kết quả như trên là nhờ sự quan tâm sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể; phát huy vai trò trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đã hỗ trợ giúp Hội vượt qua những khó khăn bước đầu và nhanh chóng đi vào ổn định. Qua đây, Hội hữu nghị tỉnh Bạc Liêu cảm ơn sự quan tâm của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các cơ quan ngoại giao, đơn vị, cá nhân đã góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng khó khăn của Bạc Liêu.

Trong thời gian tới, Hội hữu nghị tỉnh Bạc Liêu không ngừng mở rộng mối quan hệ và thúc đẩy hợp tác toàn diện với nhân dân các nước thông qua việc phát triển các Hội hữu nghị thành viên; đồng thời thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị với bạn bè quốc tế bằng các hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó vận động các nguồn lực phi chính phủ nước ngoài tham gia phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Số lượt xem: 3128

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: ông Lê Hoàng Minh, Chủ tịch Liên hiệp
Địa chỉ: Số 03, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291 3 825 836 (Văn phòng) Fax: 0291 3 825 837 - Email: lhhnbl@gmail.com